EVENTOS 2024

07
Feb
07 Feb 2024 9:00 h
Sevilla
14
Feb
14 Feb 2024 9:00 h
Madrid
21
Feb
21 Feb 2024 9:00 h
Barcelona
22
Feb
22 Feb 2024 20:30 h
Barcelona
28
Feb
28 Feb 2024 13:00 h
Porto
29
Feb
29 Feb 2024 16:00 h
Lisboa
29
Feb
29 Feb 2024 20:30 h
Tenerife
05
Mar
05 Mar 2024 9:00 h
Málaga
06
Mar
06 Mar 2024 9:00 h
Málaga
06
Mar
06 Mar 2024 9:00 h
Madrid
07
Mar
07 Mar 2024 9:00 h
Madrid
13
Mar
13 Mar 2024 9:00 h
Mallorca
14
Mar
14 Mar 2024 9:00 h
Barcelona
14
Mar
14 Mar 2024 21:00 h
Mallorca
15
Mar
15 Mar 2024 20:00 h
Barcelona
20
Mar
20 Mar 2024 9:00 h
A Coruña
21
Mar
21 Mar 2024 9:00 h
A Coruña
21
Mar
004 Cena Networking Responsables Sector Hospitality Madrid 21 Marzo 2024 scaled
Cena Networking con Responsables del Sector Hospitality en Madrid, 21 Marzo 2024
21 Mar, 2024 20:30h
Restaurante Totó
10
Abr
10 Abr 2024 9:00 h
Madrid
10
Abr
10 Abr 2024 20:00 h
Málaga
11
Abr
11 Abr 2024 9:00 h
Madrid
11
Abr
11 Abr 2024 9:30 h
Málaga
18
Abr
18
Abr
18 Abr 2024 20:00 h
Madrid
18
Abr
18 Abr 2024 20:00 h
Gran Canaria
24
Abr
24 Abr 2024 9:00 h
Valencia
25
Abr
25 Abr 2024 9:00 h
Valencia
25
Abr
25 Abr 2024 9:00 h
Madrid
25
Abr
25 Abr 2024 20:00 h
Alicante
08
May
08 May 2024 9:00 h
Bilbao
09
May
09 May 2024 9:00 h
Barcelona
09
May
09 May 2024 9:00 h
San Sebastián
09
May
09 May 2024 20:00 h
Barcelona
16
May
16 May 2024 9:00 h
Granada
16
May
16 May 2024 9:00 h
Barcelona
16
May
16 May 2024 20:30 h
Barcelona
22
May
22 May 2024 9:00 h
Madrid
29
May
29 May 2024 16:00 h
Barcelona
29
May
29 May 2024 20:00 h
Madrid
29
May
29 May 2024 20:30 h
Barcelona
05
Jun
05 Jun 2024 9:00 h
Madrid
06
Jun
06 Jun 2024 9:00 h
Madrid
11
Jun
11 Jun 2024 9:00 h
Alicante
19
Jun
19 Jun 2024 9:00 h
Tenerife
20
Jun
20 Jun 2024 9:00 h
Gran Canaria
25
Sep
25 Sep 2024 9:00 h
Madrid
26
Sep
01
Oct
01 Oct 2024 9:00 h
Mallorca
02
Oct
02 Oct 2024 9:00 h
Mallorca
02
Oct
02 Oct 2024 9:00 h
Barcelona
03
Oct
03 Oct 2024 9:00 h
Barcelona
09
Oct
09 Oct 2024 9:00 h
Marbella
09
Oct
09 Oct 2024 9:00 h
Madrid
09
Oct
09 Oct 2024 16:00 h
Marbella
10
Oct
10 Oct 2024 9:00 h
Marbella
10
Oct
16
Oct
16 Oct 2024 16:00 h
Porto
17
Oct
17 Oct 2024 9:00 h
Barcelona
17
Oct
17 Oct 2024 13:00 h
Lisboa
24
Oct
24 Oct 2024 9:00 h
Bilbao
06
Nov
06 Nov 2024 9:00 h
Barcelona
06
Nov
06 Nov 2024 16:00 h
Valencia
07
Nov
14
Nov
14 Nov 2024 9:00 h
Sevilla
14
Nov
14 Nov 2024 9:00 h
Barcelona
20
Nov
20 Nov 2024 15:00 h
Porto
21
Nov
21 Nov 2024 9:00 h
Madrid
21
Nov
21 Nov 2024 13:00 h
Madrid